Strefa rodzica

Inteligentny dzięki muzyce

Badania naukowe wykazują, że dzieci, które bardzo wcześnie miały kontakt z muzyką- zwłaszcza, jeżeli chodzi o grę na instrumentach klawiszowych – są niewątpliwie bardziej inteligentne od dzieci, które nie miały takiej szansy.

Wcześnie rozpoczęte zajęcia muzyczne wpierają rozwój potencjału intelektualnego Państwa dziecka.
Istnieją jednoznaczne powiązania między grą na instrumencie a rozwojem inteligencji.
Intensywne zajmowanie się muzyką oraz aktywne muzykowanie kształtują cenne cechy osobowości i sposoby zachowania, takie jak: wytrwałość, systematyczność, wiarygodność, pewność siebie, czy zdolność koncentracji. Poszerzają również zakres doświadczeń i prowadzą do wyrobienia umiejętności samooceny.

Każde dziecko jest „człowiekiem – ucho”

Języka uczymy się poprzez słuchanie i naśladowanie. Tak każdy z nas uczy się mowy ojczystej. Wiedzą o tym najlepiej rodzice dzieci od 1. do 4. roku życia. Każdego dnia obserwują oni zwiększający się zasób słownictwa swoich dzieci. Słownik dzieci dwuletnich to około 300 wyrazów. W ciągu 3 roku życia zwiększa się on o ok. 600, a w ciągu 4. roku życia o prawie 800.
Czterolatek posługuje się zatem ok. 2000 tys. słów. A 6 latek zna ponad 2300 słów, oznacza to, że pierwsze 6 lat życia dziecka, to okres największego rozwoju słychu i mowy.

Mózg rośnie

Podczas rozwoju wczesno dziecięcego rośnie nie tylko masa mózgu, lecz także w istotny sposób wzrasta jego sprawność funkcyjna. Nasz mózg składa się z 15 miliardów komórek nerwowych, które łącząc się z innymi, tworzą ogromną sieć połączeń nerwowych. Ilość połączeń między komórkami nerwowymi decyduje o sprawności ludzkiego umysłu. Można je skutecznie pielęgnować w pierwszych 6 latach rozwoju dziecka, poprzez m.in. aktywną naukę gry na instrumentach klawiszowych.

Muzyka czyni mądrzejszym

Podczas rozwoju wczesno dziecięcego rośnie nie tylko masa mózgu, lecz także w istotny sposób wzrasta jego sprawność funkcyjna. Nasz mózg składa się z 15 miliardów komórek nerwowych, które łącząc się z innymi, tworzą ogromną sieć połączeń nerwowych. Ilość połączeń między komórkami nerwowymi decyduje o sprawności ludzkiego umysłu. Można je skutecznie pielęgnować w pierwszych 6 latach rozwoju dziecka, poprzez m.in. aktywną naukę gry na instrumentach klawiszowych.

W 1994 roku, w Los Angeles, neurolodzy Leng i Shaw przeprowadzili doświadczenia z dziećmi w wieku przedszkolnym, badając wpływ różnych zajęć na rozwój ich zdolności intelektualnych. 78 dzieci w wieku od 3 do 4 lat, zostało podzielonych na 4 różne grupy:

  1. Indywidualne zajęcia nauki gry na keyboardzie i śpiew,
  2. Tylko śpiew,
  3. Praca z komputerem,
  4. Zwykłe zabawy.

Po dwóch latach badań stwierdzili, że gra na instrumentach klawiszowych w znaczący sposób polepszyła zdolności abstrakcyjnego myślenia i przyczyniła się w dużym stopniu do rozwoju ich zdolności matematycznych. Gra na instrumentach klawiszowych wzbogaciła także intelekt, zdolności motoryczne, koordynację ruchową, percepcję zmysłową i zdolność koncentracji. Dzieci z pozostałych grupo próbnych nie wykazały żadnej znaczącej poprawy zdolności intelektualnych.

25% więcej osiągnięć matematycznych

Podobne badania zostały przeprowadzone z grupą dzieci w wieku 7-8 lat. Jedna grupa uczęszczała regularnie na dodatkowe zajęcia gry na keyboardzie, natomiast druga grupa kontrolna nie brała w nich udziału. Wynik:
Dzieci uczące się gry na keyboardzie były w stanie przeprowadzać działania na ułamkach, które normalnie są w programie szkolnych dla 12-latków. Zdolności umysłowe dzieci z drugiej grupy kontrolnej były o 25% niższe. Dowodzi to bezsprzecznie, że muzykowanie ma ogromny wpływ na rozwój zdolności intelektualnych u dzieci. Jak zatem widać, granie na instrumentach klawiszowych odgrywa ważną rolę w procesie kształcenia.

Wnioski

Powinniśmy zatem dać szanse naszym dzieciom, by mogły rozwijać swoje wrodzone zdolności poprzez intensywne zajęcia muzyczne. Im wcześniej rozpoczniemy ten proces, tym lepiej. Pomyślcie o swoim dziecku, jak o człowieku posiadającym ogromną wrażliwość słuchową. Języka muzyki, tak jak języka ojczystego, można nauczyć się równie łatwo. Teraz na pewno zadają sobie Państwo pytanie: „czy moje dziecko jest również muzykalne?”. Tu nie ma żadnych wątpliwości – Państwa dziecko, tak, jak wszystkie inne – jest z całą pewnością muzykalne. Ten, kto umie mówić, nauczył się przecież tego poprzez słuchania i powtarzanie. Nauczy się zatem również odróżniać dźwięki i je naśladować. Nie trzeba niczego więcej, żeby rozwijać wrodzoną muzykalność. Muzyka jest wszak specyficznym rodzajem języka.

Zatem

Doszliśmy do porozumienia – dla naszych dzieci tylko to, co najlepsze.
W naszym kraju pojawiło się bardzo dużo ofert zajęć ukierunkowanych na rozwój zdolności muzycznych małych dzieci. Nie wszystkie jednak oferty posiadające w nazwie termin „wczesno dziecięcej edukacji muzycznej” zasługują na to określenie. Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z programem zajęć, postarajcie się wziąć udział w lekcji próbnej. Ważne jest, aby okres do 6. roku życia Państwa dziecka został aktywnie i mądrze wykorzystany, pod kątem wszechstronnego ich rozwoju. Najlepiej osiągnąć to poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach umuzykalniających, uczących świadomego słuchania, śpiewania (także solfeżem) oraz grania na instrumentach, najlepiej klawiszowych. Języka uczymy się poprzez mówienie, a muzyki poprzez muzykowanie.

Podsumowanie

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o programie Szkoły Muzycznej YAMAHA dla dzieci w wieku przedszkolnym, prosimy o kontakt. Zawsze z radością oczekujemy rozmów i spotkań z Państwem.
Pozwólcie nam wspomagać Was w procesie rozwijania zdolności muzycznych Państwa dziecka, poprzez aktywne i spełnione życie z MUZYKĄ.