Fun Key (keyboard od 8. r.ż.)

W programie „Fun Key” dzieci od 8. roku życia, młodzież i dorośli uczą się grać na instrumencie klawiszowym typu keyboard.

Głównym celem kursu jest:

  • muzykowanie w zespole;
  • poznanie repertuaru zróżnicowanego stylistycznie;
  • rozwój zdolności twórczych, takich jak harmonizowanie, aranżowanie i improwizowanie.

Kto może brać udział?

Dzieci od 8. r.ż., młodzież i dorośli

Czas trwania lekcji:

55 minut

Czas trwania kursu:

Do 6 lat

Liczebność grupy:

3-10 uczestników