Reakcja na zajęcia stacjonarne

Daliśmy radę on-line, ale jednak znacznie lepiej w klasie.