Junior Extension Course (JXC)

„Junior Extension Course ” opiera się na umiejętnościach słuchania, śpiewania i grania, osiągniętych w trakcie programu „Junior Music Course” i wspiera głębsze rozumienie oraz wrażliwość w celu harmonijnego rozwoju muzycznego.

Poprzez słuchanie i granie dzieci uczą się lepszego rozumienia harmonii i jej tworzenia.

Na tym etapie technika grania oraz pozostałe umiejętności, które dzieci nabyły dzięki instrumentowi klawiszowemu, pozwalają na tworzenie pierwszych własnych kompozycji.

Kto może brać udział?

Dzieci w wieku 6-7 lat, które wcześniej wzięły udział w „Junior Music Course”

Czas trwania lekcji:

60 minut

Liczebność grupy:

6-10 dzieci